Massages

ZÁKLADNÁ MASÁŽ

ZÁKLADNÁ MASÁŽ
1 hodina
100 €
90 minút
130 €

Základná tantrická masáž je určená najmä pre tých, ktorí s tantrou ešte iba začínajú. Masáž je jemná, nežná a zameraná na dosiahnutie hlbokej relaxácie, pri ktorej sa sústreďujete predovšetkým sami na seba a učíte sa prezívať intenzívne okamihy tejto masáže. 

Pri tejto masáži ste prijímajúci, čo znamená že dotyky prijímate a nie dávate.

HOT BODY TANTRA

HOT BODY TANTRA
1 hodina
130 €
90 minút
150 €

Druhý základný typ tantrickej masáže je HOT BODY TANTRA, pretože táto masáž je skutočne horúca. Msážou vás popri tantrických technikách spevádzajú intenzívne dotyky masérky jej odhaleným telom. Práve tieto ,, telové dotyky" vystupňujú vaše vzrušenie a zintenzívnia všetky vaše pocity.
Masáž začína tantrickým rituálom, uvoľňujúcou EXIT masážou, prikladaním horúcich uterákov a postupuje priamo ku hladeniu vášho tela dráždivými predmetmi a po aplikácii horúceho oleja dochádza k masáži telom. Masáž zahŕňa stimuláciu lingamu a je vrátane záverečnej relaxácie.

V tejto masáži niesu zahrnuté dotyky tela masérky !

TANTRA LOUNGE SPECIAL

TANTRA LOUNGE SPECIAL
2 hodiny
330 €

Ak túžite po prekvapení, potom je tento program práve pre vás. Táto masáž zahŕňa rôzne nové a aj najlepšie techniky vďaka ktorým spoznáte samého seba ešte viac. Zabudnite na stereotypy a vychutnajte si program v špeciálne prispôsobenej miestnosti s vysokým štandardom servisu, výberom rôznych nápojov (šampanské, prosseco, nealko...). V prípade záujmu o tento program sa treba objednať aspoň 2 hod.vopred, aby sme stihli pripraviť všetko k vašej najvyššej spokojnosti.

VZÁJOMNÁ TANTRA MASÁŽ

VZÁJOMNÁ TANTRA MASÁŽ
1 hodina
180 €
90 minút
230 €
2 hodiny
280 €

Jednoznačne najvzrušujúcejšia tantrická masáž aká kedy bola. Vzájomné dotyky tak prijímajúceho, ako aj dávajúcej vás privedú do pocitu najvyššej blaženosti. Masáž má stupňujúcu sa intenzitu, čo spôsobí ešte vyšší pocit vzrušenia a navodí maximálny pocit spokojnosti. Po navodení dôvery budete mať priestor venovať sa aj telu masérky, ktorým vás môže aj sama sprevádzať a ukazovať vám svoje erotogénne zóny. Poodhalíte si cestu k spoločnému vzrušeniu a zažijete to najlepšie, čo vám môže tantra ponúknuť. Táto masáž zahŕňa postupy základnej a HOT BODY masáže. Na výber máte možnosti začať spločným kúpeľom alebo sprchou.

BASIC MASSAGE

BASIC MASSAGE
1 hour
100€
90 minutes
130€

The basic Tantra massage is aimed at those who do not yet have any experience with Tantra massage, hence beginners. The massage is tender, gentle and focused on achieving a deep relaxation during which all you concentrate on is yourself. This will enable you to experience and indulge in the intense moments of this massage.
During this massage, you are the receiver, meaning that you receive the gentle caressing and not give any.

HOT BODY TANTRA

HOT BODY TANTRA
1 hour
120€
90 minutes
150€

The second basic type of Tantric massage is a HOT BODY TANTRA that is truly hot. The specific Tantra techniques together with the intense caressing of the naked body of the masseuse will guide you through this massage. It is the ‘body caressing’ that will lead to an increase in your arousal and will intensify all of your feelings. The massage starts with a tantric ritual, relaxing EXIT massage, and continues through hot-towel treatment to eventually a direct caressing of your body with tantalizing objects. Once a special oil is applied, the body-to-body massage will be the next step. This massage consists of the stimulation of yoni and lingam and also entails reaching the final form of relaxation.

TANTRA LOUNGE SPECIAL

If you like surprises than this massage is exactly for you! This massage involves various newest and best Tantra techniques through which you will get to know yourself better. Forget about the stereotypes and enjoy this new massage type in a specifically designed room with high-level service offering a wide range of beverages (champagne, prosecco, non-alcoholic etc.). If you are interested, please place an order for this type of massage at least 2 hours in advance so we can make sure that everything will be ready up to the highest standards and your absolute satisfaction.

MUTUAL TANTRA MASSAGE

MUTUAL TANTRA MASSAGE
1 hour
180€
90 minutes
230€
2 hours
280€

Undoubtedly, this is one of the most exciting Tantric massages on the market. Mutual caressing of one another will bring you to the state of an absolute fulfilment. The massage has a gradually increasing intensity, which leads to an enhanced arousal and maximal level of satisfaction. After introducing the mutual trust with your masseuse, you can spend time exploring the body of your masseuse that will lead you and show you the most erogenous parts of her body. Together, you will explore the way to a shared enjoyment and will experience the best of what Tantra can offer. This massage includes the elements of the basic HOT BODY massage as well. Furthermore, you can choose between starting this massage with bath or shower and your masseuse will join you for the activity of your choice.